Certifikační program pro terapeuty Soul Voice ® (PCP Training)

Certifikační program pro terapeuty Soul Voice ® (PCP Training) je rozšířený vzdělávací program sestávající z 5-ti seminářů v rozsahu 8-9 dní, který vede k odborné certifikaci terapeuta Soul Voice ®. Tento program lektoruje zakladatelka metody Karina Schelde.

The next upgraded PCP will start December 2025 in Australia. Prerequisite is the 2 days & 5 days introductory & immersion workshops.

After having completed the 5 days ASI, ‘Advanced Sound Initiation’ or ‘The Calling’ you may send your application to join this exceptional program.

Please contact one of the PCP organisers,
Certified Soul Voice® Practitioner & Authorised Teacher Aurora Frances: soulgardenuniverse@gmail.com
or
Soul Voice® Practitioner in Training Sonya Dewant: sonya.dewant@gmail.com

„Náš hlas nese unikátní otisk duše, který jsme toužili projevit od svého narození, kód, který nese náš příběh, naše základní nastavení a kořeny moudrosti našich předků.“
Zakladatelka KARINA SCHELDE

Věřím, že medicína zvuku sehraje v blízké době velmi zásadní roli, bude napomáhat změně struktur a transformovat celou společnost tím, že rozbije vnější i vnitřní zdi, které již dále neslouží naší evoluci směrem k rovnováze na této planetě, duchovní pravdě a optimální míře svobody. S velkou radostí a pokorou zvu právě VÁS do Certifikačního programu pro terapeuty, na palubu tohoto neobyčejného a průlomového vzdělávání. Abyste se stali profesionálním terapeutem, který bude schopen facilitovat sezení Soul Voice® s jednotlivci a také prezentovat miniworkshopy, musíte zaslechnout volání vaší duše a dovolit se nechat vést vlastním procesem seberozvoje a vlastním rytmem.

 

Ostatní lidi můžete dovést v pravdivosti a integritě pouze tak daleko, jak daleko jste došli vy sami. Metoda Soul Voice® vás naučí, jak projít do hlubin až ke svému jádru skrze strukturovaná cvičení a techniky, které působí na úrovni těla, emocí, psychiky a duchovní složky naší bytosti a jsou vytvořena tak, aby umožnila terapeutovi rozvinout svůj osobitý intuitivní hlasový projev a neomezený léčivý potenciál.


Zvuk má schopnost proniknout přímo do podvědomí (plazího mozku a limbického systému) a propojit a navázat je na vědomou mysl (neokortex) a vyšší vědomí (prefrontální kortex). Tato pradávná moudrost je zakódována v naší buněčné paměti, naší DNA v podobě zvukových frekvencí a slouží nám jako nejčistší průvodce pro rozvoj intuice, rozpomínání na to, kým skutečně jsme, a vyššího vědomí. Odhalíte tak svou historii i karmické vzorce, propojíte se s vašimi kořeny a původní esencí a pravým já. Certifikační program Soul Voice® zahrnuje ohromné množství praktických a efektivních cvičení a technik, které byly sesbírány a detailně vyladěny během let profesního zrání, výzkumu a více než 30-ti let pedagogické praxe. Metoda Soul Voice® prokázala svou terapeutickou efektivitu při většině lidských stavů a potíží fyzického, psychického, emočního či duchovního rázu.

Pokud se chcete stát certifikovaným terapeutem metody Soul Voice®, vydáváte se na velmi cílevědomovou cestu hlubokého závazku. Vaši klienti se stanou vašimi zrcadly a „učiteli“. Odměna, kterou touto cestou obdržíte, a pocit naplnění předčí veškerá vaše očekávání. Tento dar sama sobě i lidstvu nepředčí žádný jiný.

 

Budete postupně trénovat své emocionální tělo skrze intenzivní práci se zvukem tak, aby se stalo nástrojem nejvyšší transformace a vyššího vědomí.
Soul Voice® také pracuje s lidskou anatomií a energetickým tělem a to v jejich nejrůznějších strukturách a funkcích.

 

Metodu Soul Voice® jsem vytvořila především se záměrem vytvořit komunitu, kde na tuto práci nebude nikdo sám, kde se nikdo nebude cítit oddělený. Každý z vás je součástí podpůrné sítě jak pro vaši výcvikovou, tak také národní skupinu a komunitu Soul Voice®.

PCP je vyučován ve formě 5 seminářů probíhajících v průběhu 2,5 let. Každý seminář je intenzivní, ucelenou zkušeností, výukový materiál má podobu teoretickou i praktickou a jeho součástí je také následná integrace, studium a praxe mezi jednotlivými moduly. Po prvním modulu dostanete autorizaci nabízet sezení Soul Voice® jakožto terapeut Soul Voice® ve výcviku a můžete si za tato sezení také účtovat odpovídající částku. Každého z vás budu osobně mentorovat, zatímco vy mi budete posílat sady zdokumentovaných sezení po dobu těchto 2,5 let.

 

Navíc budete schopni prezentovat krátké miniworkshopy (budeme se jim věnovat několik výukových hodin) nebo výukové lekce Soul Voice® obsahující jednoduchá a efektivní cvičení Soul Voice®. S tímto materiálem budete seznámeni již na druhém setkání.

 

Na seminářích je individuální práce s partnerem ve dvojici protkaná skupinovými aktivitami, a to v prostoru bezpečí a soucitu. Budete také svědky a pozorovanými při sezeních Soul Voice® s vašimi kolegy a budete dávat i získávat zpětnou vazbu. Některá vaše sezení budou probíhat pod mou přímou osobní supervizí.

 

Do každého modulu je zařazen také den dobrodružství v přírodě, tzv. vision quest, který vám umožní procesy snázeji integrovat.

 

Mezi jednotlivými moduly PCP se budete setkávat se svými kolegy a vzájemně si poskytovat sezení Soul Voice®, abyste si dále procvičovali techniky a prohlubovali své dovednosti. Tato sezení mohou v případě potřeby probíhat také online.

Základním požadavkem v procesu terapeutické certifikace je také kompletace 40 dokumentovaných případových studií a klientských sezení. Tato přijímám ve formě strukturovaného zápisu ze sezení a budete mi je odesílat v počtu 5-10 pohromadě. K těmto sezením vám pošlu koučinkovou nahrávku, a také v psané formě individualizovaná „cvičení síly“ (powerworks), na kterých budete pracovat do doby, než odešlete další várku dokumentovaných sezení. Výstupy z těchto praktických cvičení budete zapisovat ve formě deníku a zasílat spolu s dokumentací.

Tato témata budou obsahem jednotlivých modulů a výukových předmětů v Rozšířeném certifikačním programu pro terapeuty Soul Voice® (Upgraded PCP):

Program zahrnuje také další požadavky jako jsou výměny sezení mezi kolegy, studium anatomie a fyziologie, výzkum.

 

Pro další informace a podrobnou informační brožurku prosím zkontaktujte organizátorku PCP Veroniku Dutli.

email: info@eingestimmt.ch
mobile: +41 797916125
skype: Veronique Eingestimmt

Co obdržíte na každém modulu:

Jsem poctěna, že právě VÁS mohu přivítat na této velkolepé a neobyčejné cestě Certifikačního programu pro terapeuty Soul Voice® S respektem a soucitem Karina
Soul Voice® je registrovaná ochranná známka, která nám umožňuje odlišení od jiných metod a technik a je garantem kvality. Tuto známku mohou používat pouze certifikovaní terapeuti Soul Voice® , terapeuti ve výcviku a učitelé metody Soul Voice® . Zajišťuje bezpečí a také výhodu propagace všem terapeutům, kteří obdrželi stejné vzdělání a splňují požadavky na následnou každoroční reflexi své práce a tím udržují důvěryhodnost metody Soul Voice® .