Hvad er
Soul Voice®

“Jeg tror at lydmedicin vil komme til at spille en betydelig rolle i den nærmeste fremtid og hjælpe med i forandringen af samfundets strukturer ved at nedbryde de indre og ydre mure, som ikke længere tjener vores evolution ind i planetarisk balance, spirituel sandhed og optimal frihed”

KARINA SCHELDE

Soul Voice® er en moderne lydhealingsmodalitet til frisættelse af din stemme og transformation af dine begrænsninger for at du kan blive et vibrerende instrument og mærke glæden ved det frie udtryk. Den menneskelige stemme er formgivende for dit indre univers af frihed og autentisk udtryksevne og kommunikation.

 

Den urgamle visdom ligger som kodede lydfrekvenser i vores cellehukommelse (vores DNA) og tjener som en ultimativ guide til udviklingen af vores intuition, ihukommelse og højere bevidsthed.

 

Sounding med intention har evnen til at trænge direkte ind til vores underbevidsthed (neo cortex) og til vores højere bevidsthed (prefrontal cortex).

 

Du vil kunne afdække din historie og karmiske mønstre, forbinde dig med dine forfædres rødder og med den oprindelige essens af dit sande selv.

 

Hver eneste livsoplevelse gemmes og huskes af kroppen, som en CD med indkodet lydvibration. Når vi bliver i stand til at stille ind herpå, kan dyb og mirakuløs heling finde sted. På denne måde vil kroppen ikke kun komme tilbage i balance men også blive bragt til at huske sin ubegrænsede kreativitet og legende indre barn -vejen til det autentiske selv.

 

At sætte sig ud over ord og i stedet kommunikere med lydsprog er en af de mest effektive veje til underbevidsthedens kreative kraft. Soul Voice®-medicinen lærer dig at gå ind til kernen af dit potentiale gennem strukturerede følelsesmæssige, psykologiske og spirituelle praksis og teknikker, som er skabt til at gøre dig i stand til at udvikle dit eget unikke og intuitive vokaludtryk. Træning af den emotionelle krop gennem dybt lydarbejde er nøglen til ægte transformation og højere bevidsthed.

 

Sessionerne og uddannelsen er udformet på en så praktisk, jordbundet og troværdig måde at du på en holdt, omsorgsfuld og sikker måde kan dykke dybere ind i forståelsen af dig selv og andre. I din egen rytme kan du forbinde dig med din nedarvede visdom, dit intuitive selv og med glemte evner, der afdækker gemte sandheder om livet – dit liv.

“Mennesker er vibrerende væsner; vores stemme vil huske, hvad vi har glemt. Den afslører fylde, vitalitet og kraft, vores lyse og mørke sider. Den bærer i sig ethvert undertrykt eller smertefuldt minde og indikerer vores spirituelle livsvej; den er et print af vores frekvens og et levende bevis på hvem vi er i sjælsessens.”

KARINA SCHELDE

Fordele ved Soul Voice® metoden

Fysisk kan du opleve: Øget velvære; et afbalanceret nervesystem; lindring af fysiske smerter; dyb afslapning; bedre iltning af blodet; forbedret fysik; øget afgiftning; foryngelse og genopfyldning; udløsning af endorfiner; nedsat stress og angst; øget ambitus.

Mentalt kan du opleve en åbning og udrensning af det bevidste og ubevidste sind, hvilket… giver adgang til det ‘indre barn’; giver klarhed omkring mål og potentialer; skaber dybere meditativ tilstand; frigør negative opfattelser og usunde temaer; hjælper med at kunne sætte tydelige grænser; frigør kreativitet og udtryk; stilner tankemylder; hjælper dig med at slippe fordømmelse og kritik; styrker kontakten til Kilden.

Emotionelt kan du opleve udrensning og forløsning, der sætter dig i stand til at… få adgang til autentiske følelser; berolige sindet; kommunikere mere effektivt og tale din sandhed; komme ud af temaer relateret til selv-sabotage, tab og forladthed; at lade udtryk udspringe fra hjertet og den indre fornemmelse; slippe separation; slippe svig og sårede følelser; hele uafsluttet kommunikation, resonere med din spirituelle essens; slippe modstand.

Spirituelt kan du opleve en åbning og udvikling ind i højere bevidsthed, hvilket medfører… kontakt med dit DNA og din celle-essens; en voksende dybde ind i forbundethed; opdagelse af dit oprindelige selv; oplevelser af enhed; manifestation af stemmen som kanal for Kilden; nye stadier af bevidsthed og ekstase; realisering og kropsliggørelse af den guddommelige vilje; resonans med din spirituelle essens; forening af den feminine og maskuline energi.

Soul Voice® fællesskabet

Der er blevet undervist i Soul Voice® i mere end 25 lande og vores globale netværk strækker sig over mere end 40 lande. vi har et verdensomspændende fællesskab af professionelle practitioners og lærere, hvis måler at skabe et kraftfuldt støttenetværk over hele planeten, som DU kan blive en del af.

Som en del af vores praksis, arbejder vi med at udsende kollektiv telepatisk healing.

At praktisere telepatisk lydhealing er en måde at videregive vores omsorg og ansvarsfølelse for vore medmennesker og til alle levende væsner på planeten Jord. Det er en vibration, der rejser gennem æteren og virker gennem ren intention. Telepatisk lydhealing udgør en enorm støtte til jorden og dens beboere og kan i sandhed løfte og forandre vores planets frekvenser betydeligt.

Jo flere mennesker, der er samlet, jo stærkere vil effekten være, men endnu vigtigere end antallet af mennesker er renheden af intentionen og niveauet for, hvor meget de deltagende har forfinet deres instrument. Potentialet for hvad lyd kan gøre – for menneskeheden, for områder i nød og for Gaia selv – er langt større end hvad vi kan forestille os.

Vi må fintune vores lytteevne, så vi igen kan HØRE kaldet fra denne planet og virkelig forstå hvad der er brug for individuelt og kollektivt. Herfra vil vi snart indse, at dette ikke er en individuel rejse. Vi kan ikke gøre dette alene. Det handler om at stå sammen og bygge et kraftfuldt og bæredygtigt fællesskab.