SoulVoice® er en kreativ terapeutisk stemme- og lydhealings metode, som researcher og udvikler den menneskelige stemmes ultimative potentialer. Mennesker er resonante væsner. Vores stemme udtrykker, det vi har glemt. Den afslører rigdom, vrimler af liv og kraft. Den bærer vores mørke og lyse sider. Den er ligeledes bærer af alle undertrykte eller smertefulde erindringer. Den er i stand til at sende os ud på, vores spirituelle vej.


Danske videnskabsfolk har bevist, at vore nerver ikke sender elektricitet, men faktisk transmitterer lyd. Således er lydfrekvenserne en del af vores samlede nervesystem.


Vidste du, at den menneskelige stemme er et spejl af vores indre univers?


Stemmen afslører vores sindsstemninger, frygt, intentioner, håb, tanker og ønsker, den reflekterer, hvem vi i sandhed er. Lyden af vores stemme kan fortælle os mere om personen end ord nogensinde vil være i stand til at kommunikere. Faktisk har enhver oprindelig kultur i æoner brugt lydmedicinens healende kraft. De har praktiseret lyden som den fundamentale skabende kraft i universet. Alt består af vibration og frekvenser. Vi holdes sammen af lyd og resonans og hver del af vores krop har sin egen lydvibration.


Når vi kommunikere via lydens sprog, kan vi åbne døren til den kreative kraft, som findes i vores underbevidste sind. Vi mennesker er vibrations energi og den lyd vi frembringer er et helt nøjagtigt blueprint af, hvem vi i sandhed er. Vi undertrykker ofte os selv, ved at kontrollere eller analysere og tale, men med lydens kraft kan vi komme i kontakt med vores intuition, som er kontakten til vores ubegrænsede væren. Her er ingen restriktioner eller begrænsninger.


Hver eneste erfaring vi får i livet lagres i kroppen, som en erindring, lige som en CD af programmeret lydvibration. Når vi bliver i stand til at komme i forbindelse med denne erindring, sker en dyb og mirakuløs healing. På denne måde vil kroppen ikke alene blive i stand til at genoprette balancen, men huske også sin ubegrænsede kreativitet, sit legende indre barn. En vej til vores autentiske selv. Strukturerne og teknikkerne i Soul Voice®metoden støtter hver enkelt studerende i at finde deres intuitive evner og integrere denne viden i kroppen. Åbningen til at udvikle og mestre vores intuition findes via stemmen, i den følelsesmæssige del af kroppen.


At blive hørt er vores fødselsret.